Menu Zavřeno

Zodpovědnost

Všichni děláme chyby, nikdo z lidí není neomylný. V demokratické společnosti však fungují mechanismy, které pomáhají tyto chyby nalézat a řešit. Jedná se o poradní orgány města, jako jsou komise a výbory. Pravda, jejich výstupy nejsou závazné a je to tak dobře. Nicméně strany mají do těchto orgánů jmenovat takové lidi, kteří svou odborností jsou tomu či onomu orgánu platní. Jejich výstupy mají být na základě argumentů a mají sloužit zastupitelům, jako případný argument či rada, protože žádný zastupitel nemůže dopodrobna znát každé téma.

V Černošicích máme v tomto směru rezervy. Je smutné, když od členů těchto komisí a výborů slýcháte, že jejich výstupům není nasloucháno a díky tomu se z jejich snažení stává jen prázdné povídání. Komise se nescházejí v plných počtech, nevytvářejí se zápisy a mnohdy fungují spíše ze setrvačnosti.

Díky nenaslouchání se pak mohou dít zbytečné chyby. Jednou z těchto chyb je i budova nové radnice, kde její cena byla původně třicet pět milionů a nyní se cena blíží ke stu milionům a stále není konec.

Chceme vrátit poradním orgánům města jejich důstojnost a váhu. Tato vazba má však být oboustranná. Budeme naslouchat jejich výstupům, komise však musí znovu vést plnohodnotné zápisy a jednat na základě argumentů a konstruktivní spolupráce se zastupiteli.