Menu Zavřeno

Škola

Vzdělání / Škola i předškolní vzdělávání dětí je jedním z nejdůležitějších stavebních prvků, na kterých stojí zodpovědná společnost na cestě do budoucnosti. V dnešním světě, ale nejsme schopni reálně odhadnout, na jakou budoucnost děti ve škole připravujeme, proto je třeba přizpůsobit vzdělávání moderní době, světu internetu, moderních médií a množství dat, se kterými se děti budou v životě setkávat.

Piráti mají vzdělávání jako jeden z pilířů programu a my v Černošicích to vidíme stejně. Brzy čtyři mateřské školy a velká základní škola a v neposlední řadě ZUŠ, činí ze školství jednu z nejdůležitějších oblastí našeho města. Ambicí našich aktivit ale není mluvit vedení do vedení školy nebo školek, naší ambicí je stát se škole i ostatním vzdělávacím zařízením ve městě aktivním a hlavně proaktivním partnerem a společně tak rozvíjet jednu z nejcennějších věcí, které ve městě máme a společně vybudovat moderní inspirativní vzdělávací instituce.

Chceme nastartovat fungující spolupráci mezi školou, městem, rodiči a v případě školy i samotnými dětmi. Rádi bychom pomohli vytvořit komunikační uzel, díky kterému bude možné pružněji reagovat na podněty z řad rodičů, který zároveň pomůže prezentovat úspěchy i vize školy a díky vedení konstruktivních dialogů povede k plynulému rozvoji školy a kvalitního vzdělávání pro naše malé obyvatele.

Důležité je umět mluvit, naslouchat a nebát se věci realizovat. V minulých letech si škola vyzkoušela, že plošné změny nefungují a ani o ně mnozí z řad rodičů a pedagogů nestojí. Je to pochopitelné, co vyhovuje jednomu, těžko bude vyhovovat druhému a třetího možná ani nezajímá. Řešení pro další rozvoj vidíme v postupném rozšiřování palety druhů výuky. K již stávajícím možnostem, klasickým metodám, výuce CLIL nebo třídám s matematikou prof. Hejného, bychom rádi podpořili vznik a rozšíření nabídky školy o alternativní třídu, která by pokryla rostoucí poptávku po inovativním směru vyučování a stala se tak vhodnou alternativou k místním soukromým školám, kterým se zde nebývale daří. Dále bychom rádi zavedli pravidelná neformální setkání, kde by se občané z řad rodičů do takových dialogů měli možnost aktivně zapojit a která pomohou celkem pružně reagovat na podněty, připomínky, inspirace a požadavky všech zúčastněných stran. Na taková setkání bychom zvali i zajímavé hosty, kteří mají myšlenky či zkušenosti hodné sdílení a společně na jedné lodi tak budeme schopni realizovat tolik potřebné změny.