Menu Zavřeno

Participativní rozpočet

V našem městě je mnoho aktivních spolků, uskupení i jednotlivců, ale také mnoho těch, kteří mají nápad, sen, vizi, jak život v obci zlepšit, ale obávají se nebo neví, jak, kam a na koho se obrátit.

Černošice každoročně vyhlašují grantovou výzvu, které se víceméně účastní stále ti samí aktivní občané, spolky nebo akce. Jednou ročně tedy rozděluje peníze mezi žadatele. Rádi bychom ale tento model doplnili a oživili debatu o doplnění o systém participativního rozpočtu.

Participativní rozpočet je model přímé, dobrovolné a univerzální demokracie, v němž mohou občané města aktivně diskutovat a spolurozhodovat o využití předem určené části rozpočtu. Zjednodušeně řečeno se jedná o nástroj, díky kterému se do procesu rozhodování o části peněz zapojují samotní občané nikoliv jen komise a zastupitelstvo. Participativní rozpočet je založen na několika zásadních principech. Prvním z nich je rozvoj kultury demokracie a aktivního občanství. Druhým, neméně důležitým, je vytvoření či posílení vztahu a důvěry mezi členy zastupitelstva, města a samotnými občany. Celý proces je třeba dobře předem definovat, proto bude nepochybně jedním z témat debat s místními občany i spolky. Těšíme se na setkání i diskuze.

Ověřeno piráty

Participativní rozpočet je demokratický způsob vnitřního rozdělování peněz, kterým Česká pirátská strana financuje veřejně prospěšné dobrovolnické projekty. Každý člen si může připravit a přihlásit veřejně prospěšný projekt a svým hlasováním členové rozhodují o míře financování jednotlivých projektů. Více o fungování se dozvíte na www.pirati.cz.