Menu Zavřeno

Moderní web pro Černošice

Všichni jistě známe stávající web našeho města, který sice dostačuje našim potřebám, avšak pouze pokud nejsme náročnější uživatelé. Vzhledem k postavení našeho města v regionu, ať už z hlediska správního nebo kulturního, zasluhujeme důstojnější web, vizuálně přitažlivější, interaktivní, a hlavně uživatelsky přívětivější. Jsme město o sedmi tisících obyvatelích a s rozšířenou působností [1], zajišťujeme servis nejen vlastním občanům, ale i širokému okolí a tomu by měl odpovídat i web našeho města.

Rádi bychom se inspirovali u obdobně velkých města s podobně rozsáhlou agendou, jež vykonávají naše Černošice. Naším cílem je interaktivní web, kde občan nalezne veškeré potřebné údaje, aktuální informace z pohodlí domova, a to včetně potřebných formulářů v různých formátech. Nejlépe i s možností vyplnění. Například žádat o granty v oblasti sociální, kultury a práce s dětmi budou moci žadatelé pomocí webového formuláře. Je naším cílem i pro Černošice hledat moderní řešení dle hesla: „Obíhat mají data, ne lidé.“

[1] ORP Černošice má cca 130 tis. obyvatel.