Menu Zavřeno

Kultura

Není naší ambicí řídit a autoritativně zasahovat do prostředí společenského života ve městě. Naším cílem je podporovat každého, kdo chce být aktivní v černošické komunitě. Každému, kdo přináší nové nápady nebo pěstuje tradiční aktivity, chceme pomoci. Rádi bychom k těmto aktivitám přispěli širší finanční i materiální podporou ze strany města.

V současné době město rozděluje finanční prostředky jednou ročně v rámci grantů, které jsou vypsány ve třech oblastech (kulturní, sociální a práce s mládeží). V tomto odvětví budeme usilovat o následující dvě změny. Za prvé je třeba vyhlašovat grantovou výzvu minimálně dvakrát ročně. Považujeme za zbytečné a obtěžující, pokud občan musí případné aktivity, jež bude žádat podporu od města, plánovat více jak rok před skutečným konáním. Zároveň tím chceme podpořit spontánní nápady, které vznikají ad hoc a jsou mnohdy velmi inspirativní a atraktivní. Kosmetickou, avšak vítanou změnou na závěr bude možnost podání žádosti pomocí webu za pomoci propojení s veřejnými rejstříky. Samozřejmě stejná logika bude fungovat i u vyúčtování grantů, které bude probíhat také pomocí webu.

Za druhé je třeba navýšit prostředky určené pro granty. Pokud se porozhlédneme po republice často i města nebo obce s o mnoho nižším rozpočtem, uvolňují větší finanční prostředky pro podporu kultury a sportu, než je tomu u nás. Další motivací pro zvyšování prostředků směřujících do tohoto sektoru je i počet aktivních spoluobčanů a spolků v Černošicích. V minulých letech byly rozděleny granty ve výši přibližně jednoho milionu korun (2018 -1 040 000 Kč, 2017 – 1 040 000 Kč, 2016 – 1 000 000 Kč, 2015 – 920 000 Kč.), což nepovažujeme za dostatečné vzhledem k výše zmíněnému. Pokud budou i nadále ekonomické ukazatele pozitivní, chceme částku rozdělovanou v grantech průběžně zvyšovat.

Ale není jen finanční podpora tím, co může město svým občanů poskytnout pro podporu nejrůznějších společenských aktivit. Naše město je vlastníkem rozsáhlého technického a jiného inventáře, který je již dnes možné si zapůjčit. Avšak povědomí o této možnosti není valné a chybí i jednoduché nástroje pro administraci podobných výpůjček. Rádi bychom proto zpřístupnili seznam dostupného inventáře (technické parametry, foto) k zapůjčení společně s jasnými podmínkami pro zapůjčení. Součástí zápůjčkové systému bude i veřejně přístupný kalendář, kde bude možné sledovat výpůjčky jednotlivých věcí společně s tím, na jak dlouho jsou vypůjčeny.

Jsme svěží politickou stranou a rádi uvítáme i Váš názor nebo nápad na to, co by se mělo v našem městě změnit v rámci kultury, sportu a komunitního života. Jsme otevření široké diskusi na toto téma a budeme se těšit na případné rozhovory.