Menu Zavřeno

Cihla nebo les?

Černošice jsou unikátní svou lokalitou. Z jedné strany nás obklopuje řeka a skály a z druhé strany je chráněná krajinná oblast. Díky tomu není možné město nikam moc rozšířit. Vzhledem k překrásné krajině českého krasu a zároveň snadné dostupnosti hlavního města, jsou Černošice velice atraktivním místem k životu. Přirozeně roste tlak na rozšíření výstavby a infrastrukturu. Nové tváře jsou nepochybně obohacujícím prvkem. Černošičtí piráti tvoří unikátní směs „starousedlíků“ a „novousedlíků“. Jde to a funguje to dobře. Nicméně, vynecháme-li lidský faktor, tak krajině další zástavba nepochybně škodí. Ptáme se, kolik krajiny zanecháme vlastním potomkům?

Kromě neblahého dopadu na přírodu, má zástavba a rozpoložení Černošic i další negativní dopady. Ve městě není dešťová kanalizace, která by byla schopná pojmout všechnu vodu z asfaltových silnic skrze celé město. S tím se, zdá se, nějak nepočítalo. Za prudkých dešťů tak vznikají divoké řeky, které působí lidem velké starosti a škody na majetku.

Nebudeme podporovat změny územního plánu ve prospěch další zběsilé zástavby. Černošické hradby, které vyrostly na konci Vráže, opravdu stačí. Schválené stavby už zastavit nelze, můžeme však určit mantinely budoucí výstavby. Pokud by měly nějaké vzniknout, tak po dlouhé debatě a s jasným přikloněním k prospěchu města a jeho obyvatel.

V našem programu najdete několik nápadů k současným zeleným plochám. Město by se mělo zaměřit na kvalitní rekultivaci parků a zelených ploch, které máme a vyvarovat se další zástavbě.